,

TARİH BOYUNCA TRAKYA VE ANADOLU’DA YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ

$43,00

“Tarih Boyunca Trakya ve Anadolu’daki Yahudi Yerleşim Yerleri”

Cilt I – İstanbul: 272 sf. + 48 sf. fotoğraflar
Cilt II – Trakya ve Anadolu: 312 sf. + 32 sf. fotoğraflar

Araştırmacı yazar Naim A. Güleryüz’ün, Türk Yahudilerinin yaşamına dair bir tür envanter teşkil edebilecek kitaplarının devamı niteliğinde olan ve tarih boyunca Trakya ve Anadolu’daki Yahudi yerleşim yerlerini irdeleyen iki ciltlik son çalışması, bu konuya ilgi duyanlara kaynak teşkil edecektir.

Durumu: 100 adet stokta

Tarih Boyunca Trakya ve Anadolu’daki Yahudi Yerleşim Yerleri

Cilt I – İstanbul: 272 sf. + 48 sf. fotoğraflar
Cilt II – Trakya ve Anadolu: 312 sf. + 32 sf. fotoğraflar

Araştırmacı yazar Naim A. Güleryüz’ün, Türk Yahudilerinin yaşamına dair bir tür envanter teşkil edebilecek kitaplarının devamı niteliğinde olan ve tarih boyunca Trakya ve Anadolu’daki Yahudi yerleşim yerlerini irdeleyen iki ciltlik son çalışması, bu konuya ilgi duyanlara kaynak teşkil edecektir.

Gözlem Gazetecilik’ten çıkan “Tarih Boyunca Trakya ve Anadolu’daki Yahudi Yerleşim Yerleri” iki ayrı ciltte hazırlandı.

Kitabın amacı, XX. yüzyılın başında nüfusu 90.000 iken günümüzde 17.000 civarına düşen Türk Yahudilerinin, tarih boyunca yurdumuzun hangi bölgelerinde yerleştiklerini ve kurumlarını, bazılarının halen esamisi bile okunmayan izlerini kayda almak…

On iki bölümden oluşan “Cilt I – İstanbul”da kent, bölgelere bölünerek ayrıntılı biçimde irdelendi.

Edirne’den başlayıp Trakya, Marmara, Ege, Güney, Güney Doğu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde günümüzde mevcut ve ‘bir zamanlar var olan’ Yahudi yerleşim yerleri ise “Cilt II – Trakya ve Anadolu”da yer aldı.

İÇİNDEKİLER

Birinci Cilt – İstanbul
BİRİNCİ BÖLÜM: Haliç’in Güney Yakası (Balat – Unkapanı)
İKİNCİ BÖLÜM: Marmara Kuzeybatı Yakası  (Sirkeci – Bakırköy)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Silivri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Marmara Prens Adaları
BEŞİNCİ BÖLÜM: Marmara Kuzey Doğu Anadolu Yakası (Haydarpaşa – Caddebostan)
ALTINCI BÖLÜM: Boğaziçi Anadolu Yakası
YEDİNCİ BÖLÜM: Boğaziçi Rumeli Yakası
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Şişli ve Ulus
DOKUZUNCU BÖLÜM: Beyoğlu ve Galata
ONUNCU BÖLÜM: Haliç’in Kuzey Yakası (Hasköy ve Kâğıthane)
ON BİRİNCİ BÖLÜM: Göktürk – Kemerburgaz ve Kilyos
ON İKİNCİ BÖLÜM: Türk Karaim Cemaati Vakfı
Sözlük
Kaynakça
Dizin
Fotoğraflar

İkinci Cilt – Trakya Ve Anadolu
BİRİNCİ BÖLÜM: TRAKYA
İKİNCİ BÖLÜM: ANADOLU – MARMARA BÖLGESİ/1
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EGE BÖLGESİ/1 – İZMİR’in KUZEYİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EGE BÖLGESİ/2 – İZMİR
BEŞİNCİ BÖLÜM: EGE BÖLGESİ/3 – İZMİR İLÇELERİ
ALTINCI BÖLÜM: EGE BÖLGESİ/4 – İZMİR’in GÜNEYİ
YEDİNCİ BÖLÜM: AKDENİZ BÖLGESİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM: GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DOKUZUNCU BÖLÜM: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ONUNCU BÖLÜM: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
ON BİRİNCİ BÖLÜM: İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ON İKİNCİ BÖLÜM: MARMARA BÖLGESİ/2

Araştırmacı/yazar Naim A. Güleryüz, Sefarad Yahudilerine Osmanlı İmparatorluğu’nun kucak açmasının 500. yıldönümünü kutlamak ve bu vesileyle Türkiye’yi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla 1989 yılında kurulmuş olan 500. Yıl Vakfı’nın Kurucu Başkan Vekili, 2008-2013 dönemi Başkanı ve 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nin Kurucu Proje Koordinatörü ve Küratörü’dür (1998-2013).

Türk Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamları tarihi konusunda, ulusal ve yurt dışı basında sayısız makaleleri yayımlanan Güleryüz, Amerika ve Avrupa’nın değişik kentlerinde bu konuda konferanslar vermiş, uluslararası sempozyum ve kongrelere katılmış ve fotoğraf sergileri düzenlemiştir.

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir cemaat kurumlarının değişik kademelerinde fahri olarak hizmet vermiş ve Şalom Gazetesi’nin 1984’de Türkçeye dönüştürülüp yenilenmesine öncülük etmiş, gerçekleşmesinde de faal rol oynamıştır.

1933 doğumlu ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu Naim A. Güleryüz, yabancı dil olarak Fransızca, İngilizce ve İspanyolca lisanlarına vakıftır.